Mission Booth

Number Mission Field Years of Service PMM
1 Japan 12 Yu Chan Fu
2 Japan 10 Nam Hyoungwoo
3 Japan 3 Chung Euikwun
4 Taiwan 5 Kim Insu
5 Taiwan 4 Lee Wonyong
6 Taiwan 4 Huh Kwonho
7 Taiwan 4 Shin Jongsung
8 Taiwan 3 Ko Jongsik
9 Taiwan 2 Kwon Soonbum
10 Taiwan 2 Kim Minsub
11 Taiwan 2 Kim Seokgu
12 Taiwan 2 Park Noyoung
13 Taiwan 1 Park Jinsu
14 Taiwan 1 Choi Jungsik
15 Taiwan 6 Baek Joon
16 Mongolia 3 Kim Jinhyup
17 Mongolia 1 Kim Jongchul
18 Mongolia 1 Suh Hwangkyo
19 Mongolia 5 months Cho Jungkeun
20 Mongolia 5 months Yang Euisik
21 UT 8 Kang Byungju
22 UT 7 Jeong Jihun
23 UT 6 Oh Seongkyu
24 UT 5 Lee Kiwon
25 UT 4 Kim Kwangryul
26 UT 3 Lee Hangill
27 UT 2 Moon Seungjoon
28 UT 8 Jeong Namwoong
29 UT 1 Nyamdavaa Dovchinsuren
30 Korea 6 Hwang Young
31 Korea 5 Aiki Saito
32 Hong Kong 4 Seo Sekwang
33 Congo 3 Pak Jeongsek
34 Uganda 7 Ham Youngsik
35 Philippines 2 Jun Sukjin
36 Russia 5 months Park Junghoon
37 Tanzania 6 Cha Sungwon
38 Indinesia 3 Nam Jinkoo
39 Indinesia 5 months Cho Jangwon
40 India 5 Bae Jinsung
41 UT 2 2 Park Jinsung
42 UT 2 5 months Ryu Jaekyoung
43 Peru 2 Oh Sangeun
Spouse Children Home Conference
Pan Chia Li Ya Na, Jia Na TWC
Pae HyunKyung Jiin, Hyein MWKC
Eriko Suzuki Hyeonsu SDALS
Nam Heejin Choeun, Choha ECKC
Jung Minhee Gayun, Hayun, Doyun WCKC
Lee Sueyoun Hyunsung, Joonsung SDALS
Chung Jahee Haneul WCKC
Kim Euna Yunsung, Yunseo ECKC
Kang Jeehee Yongyeon, Yongrin, Yongha ECKC
Kim Soonim Hayeong, Seoyeong, Kyuyeong SWKC
Jang Kyungju Yean, Yebon, Yewoo SDALS
Lee Mijin Eunwoo, Geonwoo SDALS
Lee Juyeon Haeun, Haneol, Chan SDALS
Lee Joohyun Yelim, Yeihn SDALS
Shin Sara Gyeom, Yool SDALS
Jun Kyoungsun Kwangyou, Kwanghyun, Kwangjoon SDALS
Yun Mikyung Jinsoo, Hyunsoo, Suhyeon, Naro, Rona SDALS
Yoo Sun Ariel, Dojin ECKC
Kang Myunghee Minwoo, Minsung, Minhyuk SEKC
Bae Jeehyun Hamin, Hajin WCKC
Kim Yoonsook Jimin, Jina, Jion SEKC
Shin Eunjoo Hanbeal, Chanwoo WCKC
Kwon Eunsun Hayoung, Junyoung SDALS
Lee Yongsuk Eunho, Eungyo SDALS
Park Eunhye Hangyul, Hanseul, Hanyool ECKC
Han Okrye Garam, Gaon, Gaye ECKC
Ju Kyoungmi Kyoungyoon, Kyoungjoon, Kyounghyun WCKC
Shim Eunjung Hanwool, Hyenah, Hanbin, Hanbyeol SDALS
Enkhnaran Jantsan Bilguun, Irmuun, Amirluun MM
Cheon Seongeun Seeui, Kengi CHUM
    JUC
Choi Woojeong Habin SDALS
Koh Younghee Insoo, Taesoo MWKC
Kim Jieun Seojin, Hyungwoo SDALS
Lee Seunghyeon Minhyuk, Minseo SDALS
Jung Seulki Iru, Ian WCKC
Choi Songhwa Eunha, Eunchong SWKC
Kim Seonkyeong Junhyun, Chaihyun SDALS
Lee Sunghye Hyeonoh ECKC
Jung Haeok Sungmin, Hyenmin ECKC
Kim Jongsook Jisu, Jisung, Jiyul WCKC
Kim Mihyoun Dain, Haein SEKC
Yun Poyoung Heeyun, Heecheon SEKC